PA Nova ma zlecenie od Kauflandu na budowę marketu za 19,08 mln zł netto


Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - P.A. Nova otrzymała od Kaufland Polska Markety zlecenie wykonania budowy marketu za cenę 19,08 mln zł netto, podała spółka.
"Na podstawie przeprowadzonych negocjacji przetargowych dotyczących budowy marketu Kaufland, zlecenie wykonania w/w zadania zostało przyznane firmie P.A. Nova S.A. za cenę netto 19 083 756 zł. Wzajemne zobowiązania stron zostaną uregulowane w umowie o roboty budowlane, o której zawarciu emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.
PA Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na początek 2017 r. obejmował 9 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)