Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje Integer.pl zapisami objęto więcej niż wymagane minimum 60,01% walorów, poinformowali wzywający: Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. (AIP) - spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International. Oznacza to spełnienie warunku zawieszającego wezwanie.
"Niniejszym informujemy, iż po zakończeniu czasu trwania wezwania zapisami objętych zostało nie mniej niż 60,01% akcji spółki, którym odpowiada mnie mnij niż 60,01% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki" - czytamy w informacji.
Tym samym ziścił się warunek wezwania, przewidujący, iż AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. nabędzie akcje tylko wtedy, jeśli po zakończeniu czasu trwania wezwania zapisy obejmą co najmniej 4 659 412 akcji odpowiadających tyluż głosom na walnym zgromadzeniu i uprawniające do wykonywania nie mniej niż 60,01% głosów na walnym zgromadzeniu, podkreślono w materiale.
Wcześniej w kwietniu wzywający podnieśli cenę oferowaną w wezwaniu na akcje Integer.pl do 49 zł za jedną akcję z 41,1 zł. Jednocześnie, zdecydowali się przedłużyć okres przyjmowania zapisów, które w przypadku akcji Integer.pl, będą przyjmowane do 21 kwietnia 2017 r. (wcześniej do 19 kwietnia) włącznie.
W połowie marca Integer podał, że ewentualne niepowodzenie wezwania na akcje Integer.pl, które ogłosiły fundusze z Grupy Advent i Rafał Brzoska, może spowodować ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez spółkę w okresie następnych 12 miesięcy.
AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l. to spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International, jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity.
Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą operator świadczący usługi kurierskie i paczkomatowe - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)