ARR: Eksport zbóż spadnie wolumenowo o 9%, import - o 13% w sezonie 2016: 2017Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Eksport ziaren zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) spadnie o 9% r/r i wyniesie ok. 5,7 mln ton w sezonie 2016/2017 (tj. od lipca 2016 do czerwca 2017), prognozuje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Z kolei import spadnie - według ARR - o 13% r/r do 2 mln ton.

"W okresie lipiec 2016 - styczeń 2017 łącznie z przetworami zbożowymi wyrażonymi w ekwiwalencie ziarna z kraju wywieziono ponad 4,8 mln ton zbóż wobec 3,6 mln ton w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. Przewiduje się, że w całym sezonie z kraju zostanie wywiezione około 5,7 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna), o 9% mniej niż w sezonie 2015/2016" - czytamy w raporcie.

ARR podkreśla, że w okresie siedmiu miesięcy sezonu 2016/2017, pomimo dużej konkurencji, eksport zbóż z Polski (zwłaszcza pszenicy i kukurydzy) utrzymał się na wysokim poziomie. W okresie lipiec 2016 – styczeń 2017 eksport pszenicy wyniósł 2,6 mln ton, o 57% więcej niż w tym samym okresie sezonu 2015/2016, a kukurydzy – 0,8 mln ton, 2-krotnie więcej. Zmniejszył się natomiast wywóz pozostałych zbóż. Żyta wyeksportowano 291 tys. ton, o 22% mniej, a jęczmienia 66 tys. ton, o 55% mniej. Łącznie z Polski wywieziono 4,2 mln ton ziarna zbóż, o 37% więcej niż przed rokiem. Udział krajów UE w eksporcie ziarna z Polski zmniejszył się z 69% do 55%. Największym odbiorcą ziarna zbóż z Polski były Niemcy (1,7 mln ton, 41% ogółu eksportu ziarna).

Udział krajów pozaunijnych w eksporcie ziarna z Polski zwiększył się z 31% do 45%. Wywóz zbóż poza UE był skierowany głównie do Arabii Saudyjskiej (0,8 mln ton, 20% eksportu zbóż ogółem) i Algierii (0,3 mln ton, 8%), podano także w raporcie.

"Prognozuje się, że w całym sezonie 2016/2017 do kraju może zostać przywiezione 2 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w przeliczeniu na ekwiwalent ziarna), o 13% mniej niż w poprzednim sezonie" - czytamy dalej.

Import ziarna zbóż do Polski w okresie siedmiu miesięcy sezonu 2016/2017 był mniejszy niż przed rokiem. W okresie lipiec 2016 – styczeń 2017 do Polski przywieziono 721 tys. ton ziarna zbóż, o 6% mniej niż przed rokiem. Znacząco zmniejszył się przywóz kukurydzy (o 76%, do 81 tys. ton), a także owsa (o 73%, do 4 tys. ton). Zwiększył się natomiast przywóz m.in. pszenicy (o 60%, do 0,5 mln ton) i żyta (2,7 razy, do 10 tys. ton).

"Około 92% importowanego ziarna zbóż sprowadzono z krajów UE. Ziarno zbóż było importowane głównie ze Słowacji (279 tys. ton, 39% importu ziarna), z Czech (244 tys. ton, 34%), a także z Niemiec (54 tys. ton, 7%). Spośród krajów pozaunijnych najwięcej zbóż przywieziono z Ukrainy (29 tys. ton, 4% importu ziarna) oraz Argentyny (22 tys. ton, 3%). W okresie siedmiu miesięcy sezonu 2016/2017 nieco większy niż przed rokiem był import przetworów zbożowych. Łącznie z przetworami zbożowymi wyrażonymi w ekwiwalencie ziarna do Polski przywieziono 1,3 mln ton zbóż, o 5% mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2015/2016" - napisano także w raporcie.

Biorąc pod uwagę prognozę zużycia oraz zmian wolumenu eksportu i importu, ARR ocenia, że zapasy zbóż na koniec sezonu 2016/2017 mogą nieco wzrosnąć, ale ich poziom nadal będzie relatywnie niski.

"Ocenia się, że w sezonie 2016/2017 nastąpi wzrost popytu krajowego na zboża w wyniku zwiększenia produkcji zwierzęcej. Analitycy ARR szacują, że zużycie zbóż na cele paszowe będzie prawdopodobnie o 1,3 mln ton większe niż w sezonie 2015/2016 i może wynieść 16,1 mln ton. Przewiduje się wzrost zużycia zbóż na cele przemysłowe (do 2,3 mln ton) oraz wykorzystania ziarna do siewu (do 1,7 mln ton)" - czytamy dalej w materiale.

Według Agencji, zużycie zbóż na cele konsumpcyjne prawdopodobnie ulegnie dalszemu niewielkiemu zmniejszeniu. Łączne krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2016/2017 może wynieść 26 mln ton wobec 24,7 mln ton w poprzednim sezonie.

ARR przewiduje, że w następnym sezonie (2017/2018) utrzyma się niewielki wzrost krajowego zużycia zbóż spowodowany przewidywanym dalszym zwiększeniem produkcji zwierzęcej, zwłaszcza drobiu i trzody chlewnej.

(ISBnews)