Akcjonariusze PBG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze PBG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z podjętych uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PBG postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w kwocie 957 387 088,52 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PBG w 2016 r. wyniósł 957,39 mln zł wobec 267,53 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)