„Strategia została zorientowana na długofalową i stabilną działalność opartą na racjonalnym i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwój aktywów, wzrost produkcji i bezpieczeństwa oraz przez budowę spójnej organizacji grupy kapitałowej przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej oraz dalszego rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i innowacyjności" – czytamy w komunikacie.

Celem głównym strategii jest osiągnięcie wskaźnika EBITDA grupy kapitałowej na poziomie 7 mld zł w 2021 roku oraz marży EBITDA grupy kapitałowej średnio powyżej 20% w latach 2017-2021, podkreślono w informacji.

„1. Priorytety strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do 2040 roku.

- EBITDA grupy kapitałowej na poziomie 7 mld zł w 2021 roku oraz marża EBITDA grupy kapitałowej średnio powyżej 20% w latach 2017-2021.

- Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w grupie kapitałowej w kraju i za granicą na poziomie 15 mld zł w latach 2017-2021.

- Stabilna produkcja średnioroczna z aktywów krajowych i zagranicznych przy kosztach gwarantujących bezpieczeństwo finansowe.

- Funkcjonowanie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju dla harmonizacji wspólnych oczekiwań interesariuszy pod kątem realizacji celów ekonomicznych, społecznych i proekologicznych.

- Stabilność finansowa w celu realizacji założonego programu inwestycyjnego na czas

i w budżecie.

- Nastawienie na innowacyjne rozwiązania celem poprawy produktywności.

- Gotowość do doprowadzenia aktywów zagranicznych do ich dojrzałości produkcyjnej w celu maksymalizacji przychodów i stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych.

- Wykorzystanie potencjału spółek grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź" – czytamy dalej.

Wśród podstawowych założeń biznesowych strategia wymienia:

Maksymalizację wartości aktywów zagranicznych poprzez:

- usunięcie wąskich gardeł i zwiększenie mocy produkcyjnych kopalni Sierra Gorda do średniorocznego poziomu ok. 70 tys. ton miedzi górniczej rocznie (dla 55% udziałów) w latach 2017-2021;

- eksploatacja kopalni Robinson do końca 2022 roku wg. najbardziej korzystnego dla KGHM Polska Miedź S.A. scenariusza;

- eksploatacja kopalni Carlota, Franke i Morrison oraz przygotowanie planu przedłużenia ich funkcjonowania w oparciu o potencjał zasobowy pobliskich złóż;

- przygotowanie optymalnych planów finansowo-operacyjnych realizacji projektów Sierra Gorda Oxide, Victoria i Ajax.

Utrzymanie i rozwój produkcji w Polsce, w tym:

- kontynuacja projektu udostępniania złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy, programów Modernizacji Pirometalurgii i Rozwoju Hutnictwa oraz rozbudowa obiektu Żelazny Most, uruchomienie projektu udostępnienia złoża Radwanice-Gaworzyce;

- poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarach: Synklina Grodziecka, Konrad, Retków-Ścinawa, Głogów, Bytom Odrzański, Kulów-Luboszyce;

- realizacja projektów geologicznych dotyczących złóż innych surowców, np. projekt poszukiwania i rozpoznawania soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka.

Budowa spójnej i efektywnej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź:

- integracja organizacji poprzez usprawnienie procesów i standardów zarządzania;

- optymalizacja organizacyjna i kosztowa łańcucha wartości;

- współpraca w ramach zrównoważonego łańcucha dostaw.

Zabezpieczenie stabilności finansowej:

- konsolidacja zewnętrznego finansowania grupy kapitałowej, wykorzystanie funduszy dedykowanych wdrożeniu projektów rozwojowych;

- wdrożenie w grupie jednolitych procesów finansowych, w tym zarządzania ryzykiem kredytowym, walutowym i rynkowym;

- utrzymanie poziomu Długu Netto do Skorygowanej EBITDA na poziomie poniżej x2, z perspektywą osiągnięcia poziomu optymalnego poniżej x1.

Spółka otwarta na innowacje:

- wzrost znaczenia innowacji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź;

- innowacje drogą do rozwoju i podnoszenia produktywności całej Grupy Kapitałowej;

- koncentracja na posiadanym kapitale intelektualnym i ochronie własności intelektualnej;

- promowanie współtworzenia w zakresie innowacji, współpraca ze środowiskami z dziedziny nauki i biznesu, , wymieniono w komunikacie.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.

(ISBnews)