Zysk operacyjny wyniósł 18,24 mln zł wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 305,85 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 242,72 mln zł rok wcześniej.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.

(ISBnews)