Skonsolidowana strata netto ogółem w 2016 r. wyniosła 496,15 mln zł wobec 41,94 mln zł straty rok wcześniej. Strata z działalności zaniechanej wyniosła odpowiednio 249,35 mln zł wobec 35,84 mln zł straty rok wcześniej.

"Kluczowe dla wyników grupy kapitałowej było podjęcie decyzji o zaprzestaniu działalności w obszarze tradycyjnych przesyłek listowych. Problem tego sektora boleśnie dotyka wszystkich tradycyjnych operatorów pocztowych na świecie. Zmiany technologiczne, a co za tym idzie zmiana sposobów komunikacji powoduje, że przyszłość tego segmentu usług pocztowych należy widzieć w ciemnych barwach. Dlatego rezygnacja z tego segmentu była bolesną, choć jedynie słuszną decyzją biorąc pod uwagę zarówno perspektywę krótko jak i długoterminową. Podjęto w związku z tym decyzję o restrukturyzacji sektora listów tradycyjnych, która została zakończona w grudniu 2016 roku" - napisał prezes Rafał Brzoska w liście do akcjonariuszy.

W połowie kwietnia br. Integer.pl szacował, że 2016 rok zakończył skonsolidowaną stratą netto wysokości 474,43 mln zł. Według ówczesnych szacunków, strata netto z działalności kontynuowanej, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła, wg szacunków 196,3 mln zł, zaś strata z działalności zaniechanej sięgnęła 221,61 mln zł w 2016 r.

Skonsolidowana strata operacyjna wyniosła 140,84 mln zł wobec 21,05 mln zł straty rok wcześniej, podano w raporcie rocznym.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 502,98 mln zł w 2016 r. wobec 290,95 mln zł rok wcześniej.

Prezes przypomniał, że 21 kwietnia zakończyło się Wezwanie ogłoszone przez AI Prime - spółkę celową powołaną przez Advent International - na notowane na warszawskiej giełdzie akcje spółki Integer.pl SA. Właściciele ponad 90% akcji spółki zgodzili się na ich sprzedanie, a tym samym spełnione zostały warunki wezwania. Pozostałe akcje zostaną wykupione, a Integer.pl SA zostanie wycofany z giełdy.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą operator świadczący usługi kurierskie i paczkomatowe - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)