CBOS podkreśla, że po odnotowanym w kwietniu wzroście zaufania do prezydenta Dudy, w maju jego oceny powróciły do poziomu z marca i obecnie zaufanie do głowy państwa wyraża 58 proc. badanych. Prezydentowi nie ufa 27 proc.; 12 proc. wyraża obojętność, a 2 proc. nie ma zdania.

Drugie miejsce w tej klasyfikacji, z niezbyt dużą stratą do prezydenta, zajmuje premier

Beata Szydło, której ufa 53 proc. ankietowanych. Szefowej rządu nie ufa 32 proc; 12 proc - wyraża obojętność, 2 proc. nie ma zdania.

Na trzeciej pozycji, z zaufaniem 48 proc. lokuje się Paweł Kukiz. Nie ufa mu 25 proc., 16 proc. jest obojętnych, 3 proc. nie ma zdania. 7 proc. nie zna lidera Kukiz'15.

Reklama

Czwarte miejsce, tak jak dotychczas, zajmuje minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, któremu ufa 43 proc.; nie ufa mu 36 proc., 14 deklaruje obojętność, 3 proc. nie ma zdania, 3 proc. nie zna ministra.

Pierwszą piątkę polityków najczęściej spotykających się z zaufaniem, podobnie jak miesiąc temu, zamyka wicepremier i szef resortów finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki (40 proc.). Wicepremierowi nie ufa 19 proc., 14 jest wobec niego obojętnych, 4 proc. nie ma zdania, a 24 proc. go nie zna.

Politykiem traktowanym z największą nieufnością przez Polaków jest niezmiennie szef MON Antoni Macierewicz - podkreśla CBOS. Trzeci miesiąc z rzędu nieufność w stosunku do tego polityka utrzymuje się na bardzo wysokim, wyraźnie wyższym niż wcześniej poziomie. Brak zaufania do Antoniego Macierewicza wyraża obecnie 58 proc. ankietowanych, a więc dokładnie tyle samo, ile miesiąc temu i minimalnie mniej niż w marcu, kiedy to krytycyzm wobec niego osiągnął nienotowany w tej kadencji poziom (60 proc.). Ministrowi ufa 25 proc., 10 proc. deklaruje obojętność, 3 proc. nie ma zdania, a 4 proc. nie zna szefa MON.

Drugie miejsce na liście polityków najczęściej budzących nieufność zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie ufa mu 48 proc. badanych. Prezes PiS cieszy się 36 proc. zaufaniem, 13 proc. jest wobec niego obojętnych, 2 proc. nie ma zdania, 1 proc. go nie zna.

Częściej niż inni z brakiem zaufania ze strony badanych spotykają się także główni przedstawiciele opozycji parlamentarnej. Szefowi Nowoczesnej Ryszardowi Petru nie ufa 43 proc. (23 proc. zaufania, 19 proc. obojętności, 3 proc. nie ma zdania, 12 proc. Petru nie zna); przewodniczącemu PO Grzegorzowi Schetynie nie ufa 40 proc. (30 proc. zaufania, 19 proc. obojętności, 3 proc nie ma zadnia, 8 proc. nie zna go).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (324) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich

(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–14 maja 2017 roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)