Play miał 1,58 mld zł przychodów i 564 mln zł skoryg. EBITDA w I kwartaleWarszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - P4, operator sieci Play, miał 1,58 mld zł przychodów operacyjnych, co stanowi wzrost o 9,6% r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła 564 mln zł, co oznacza wzrost o 20,8% r/r, poinformował prezes Jorgen Bang Jensen.

"To był satysfakcjonujący kwartał z osiągniętymi milestone'ami. Zwiększaliśmy swoją bazę klientów kontraktowych, co doprowadziło do dalszego wzrostu przychodów oraz wyniku EBITDA" - powiedział Bang-Jensen podczas spotkania z dziennikarzami.

Przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 872 mln zł, co stanowi wzrost o 6,6% r/r.

Całkowita baza klientów operatora wyniosła 14,3 mln (-0,5% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 60,5% z 50,9% na koniec I kw. 2016 r. Baza klientów kontraktowych zwiększyła się o 1,34 mln netto, co stanowi wzrost o 10,9% r/r. Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 31 marca 2017 r. zasięg usługi 4G LTE wzrósł do 92,3% pokrycia populacji.

Prezes wskazał, że pomimo negatywnego wpływu na sektor efektów rejestracji kart prepaid, Play zdobył udział w rynku na poziomie ok. 27,6% pod względem liczby abonentów.

W marcu 2017 r. grupa Play zrefinansował swoje obligacje denominowane w euro, zastępując je długiem bankowym w PLN. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły kredyt w wysokości 6,44 mld zł.

"Operacja refinansowania pozwoliła nam na obniżenie naszego kosztu długu, zmniejszenie ryzyka walutowego oraz odroczenie zapadalności długu do 2022/2023 r." - wskazał Bang Jensen.

Ponadto, w marcu 2017 r. spółka Impera Holding S.A. (wcześniej prowadząca działalność pod nazwą Play Topco S.A.) wykupiła obligacje o wartości 415 mln euro oraz dokonała emisji obligacji Senior PIK Toggle Notes o wartości 500 mln euro.

Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe oraz transmisji danych klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę poprzez swoją własną sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym zawarte z trzema pozostałymi operatorami sieci komórkowych w Polsce.

(ISBnews)