Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Progress XI, spółka zależna Rank Progress, podpisała z Calioppe Investments umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przesiębiorstwa (ZCP), w skład którego wchodzi m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznym obszarze 3,2 ha oraz własności budynków pod nazwą "Galeria Świdnicka" o powierzchni najmu netto wynoszącej 15,53 tys. m2 za cenę 11,5 mln euro, podała spółka.
"W związku ze spełnieniem warunków umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, kupujący wszedł w prawa i obowiązki umowy kredytu [...] i tym samym cena sprzedaży została obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 26 700 000 euro, a całkowitą kwotą zadłużenia Progress XI Sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu" - czytamy w komunikacie.
W grudniu ub.r. Rank Progress podał, że Progress XI podpisała z Calioppe Investments przedwstępną umowę sprzedaży Galerii. Na podstawie umowy cena sprzedaży miała wynosić 26,7 mln euro, a w przypadku przejęcia przez kupującego zadłużenia w banku sprzedającego cena sprzedaży miała zostać obliczona w euro jako różnica pomiędzy kwotą 26,7 mln euro a całkowitą kwotą zadłużenia sprzedającego według stanu na moment zawarcia umowy przyrzeczonej.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.
(ISBnews)