"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek:

Hawe S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r.

Budopol-Wrocław S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r.

B3System S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r.

z powodu nieprzekazania do publicznej wiadomości raportów za I kwartał 2017 r. w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.

Przypomniano, że raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym, podkreśliła KNF.

(ISBnews)