Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie powołania Jarosława Grzywińskiego w skład zarządu spółki i powierzenia mu stanowiska wiceprezesa, podała GPW.

"Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi powyższa decyzja wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie zarządu Giełdy" - czytamy w komunikacie.

Jarosław Grzywiński został oddelegowany przez radę nadzorczą GPW do czasowego wykonywania czynności prezesa począwszy od 15 marca 2017 r.

Rafał Antczak, powołany na prezesa GPW 4 stycznia br., zrezygnował z tej funkcji przed jej objęciem.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

>>> Czytaj też: Kto zostanie szefem GPW? Trwa zacięta walka o fotel prezesa giełdy