Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Fedha ogłosiła przymusowy wykup 3,38 mln akcji Vantage Development, stanowiących 5,41% ogólnej liczby głosów, po cenie 3,7 zł za akcję, poinformował Dom Maklerski PKO BP, który jest pośredniczącym.
Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu ustalono na 20 czerwca. Dzień wykupu ustalono na 23 czerwca.
Wcześniej w ramach wezwania spółki Fedha na akcje Vantage Development zawarto transakcje kupna 15,1 mln akcji.
Na początku lutego br. Fedha - spółka należąca pośrednio do Grzegorza Dzika, działająca w porozumieniu z Grzegorzem Dzikiem, Józefem Biegajem oraz spółkami Nutit i TradeBridge Czechy - ogłosiła wezwanie na 18,78 mln akcji Vantage Development, stanowiących 30,08% głosów na walnym zgromadzeniu, po 3,25 zł za akcję. W drugiej połowie marca Fedha podniosła cenę w wezwaniu do 3,7 zł.
Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2016 r. sprzedała 812 lokali.
(ISBnews)