Pragma Inkaso chce wyodrębnić spółkę serwiserską, może sprzedać LeaseLinkWarszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Pragma Inkaso planuje przyjęcie do końca III kw. br. nowej strategii, która przewiduje m.in wyodrębnienie spółki serwiserskiej oraz sprzedaż LeaseLink, podała spółka. Strategia spółki zakłada finansowanie sektora MSP w ramach spółki Pragma Faktoring.

"Zarząd Pragma Inkaso S.A. rozpoczął prace związane z określeniem celów strategicznych dla Grupy na najbliższych kilka lat i przyjął w tym zakresie wstępne założenia. Celem zarządu jest przygotowanie i przyjęcie strategii przez zarząd i radę nadzorczą spółki do końca 3Q17. Strategia niezwłocznie po jej przyjęciu przez zarząd i radę zostanie opublikowana" - czytamy w komunikacie.

Wstępna strategia spółki zakłada finansowanie sektora MSP w ramach spółki Pragma Faktoring, w jego ramach spółka zakłada, że będzie on generował największy strumień przychodów i przepływów.

Ponadto Pragma Inkaso zakłada , że "Grupa nie wyklucza zakończenia inwestycji w LeaseLink i dokonania sprzedaży posiadanych w spółce udziałów w momencie, kiedy jej wartość umożliwi osiągnięcie zakładanego przez Grupę zysku z inwestycji".

"Zarząd Pragma Inkaso będzie dążył do zmiany struktury grupy, która spowoduje to, że działalność w zakresie serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji dla innych klientów nie będzie odbywała się tak jak obecnie w spółce, która jest jednocześnie holderem, właścicielem akcji spółek zależnych (w szczególności akcji Pragma Faktoring), lecz by prowadziła ją typowo operacyjna spółka serwiserska" - czytamy również w komunikacie.

Spółka zamierza przygotować spółkę serwiserską do potencjalnego wzrostu rynku zakupów portfeli bankowych wierzytelności biznesowych, w którym grupa ma istotne udziały.

"Zarząd Pragma Inkaso dokona przeglądu opcji strategicznych dla tego segmentu, w szczególności w zakresie dokonania dokapitalizowania tego segmentu, pozyskania zewnętrznego inwestora finansowego lub branżowego, połączenia z innym podmiotem, dokonania przejęć innych podmiotów, sprzedaży lub rozwoju organicznego w oparciu o już posiadane zasoby" - czytamy dalej.

Grupa ma na celu również przygotować się do sprzedaży portfela nieruchomości inwestycyjnych, co wesprze finansowo rozwój podstawowego segmentu działalności grupy i optymalizację zadłużenia.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)