Strata netto Rafako to 1,35 mln zł w II kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej


Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Rafako odnotowało 1,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 3,78 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 432,17 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 406,3 mln zł rok wcześniej.
W I poł. 2017 r. spółka miała 9,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 871,87 mln zł w porównaniu z 740,56 mln zł rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży wzrosły o 17,7% głównie w wyniku większej sprzedaży na Projekcie Jaworzno 910 MW, podkreśliła spółka.
"Wzrost sprzedaży odnotowany w I półroczu 2017 roku był spowodowany głównie w następstwie wzrostu zaangażowania z tytułu realizacji kontraktu 'Jaworzno' (budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III). Sprzedaż Grupy rozpoznana z tytułu realizacji kontraktu 'Jaworzno' wyniosła 641 687 tys. zł i była o 247 430 tys. zł wyższa w stosunku do I półrocza 2016 roku, w którym wyniosła 394 257 tys. zł" - czytamy w raporcie.
Sprzedaż bloków i urządzeń energetycznych na rynku krajowym (z wyłączeniem projektu "Jaworzno") wyniosła 34 861 tys. zł i była, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego niższa o 100 640 tys. zł (135 501 tys. zł w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku).
"Spadek sprzedaży jest związany głównie z finalizacją przez jednostkę dominującą kontraktu na budowę nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A." - czytamy dalej.
Spadek sprzedaży na rynku krajowym odnotowano w asortymencie urządzeń ochrony powietrza. Sprzedaż wyniosła 100 954 tys. zł i była o 14,1% niższa r/r.
Sprzedaż w asortymencie zespołów oraz części maszyn i urządzeń energetycznych na rynku krajowym wyniosła 20 939 tys. zł i była o 233,3% wyższa r/r.
"Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 6,4%, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 3,9 punktu procentowego. Wartość sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2017 wyniosła 56 066 tys. zł i była o 26,8% niższa od wartości sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2016" - podano także w raporcie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 17,52 mln zł wobec 4,42 mln zł straty rok wcześniej.
Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.
(ISBnews)