BOŚ Bank liczy na wzrost udziału kredytów dla MŚP w portfeluKrynica-Zdrój, 08.09.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) kładzie nacisk na aktywne poszukiwanie klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększając tym samym dywersyfikację portfela kredytowego, poinformował ISBnews wiceprezes BOŚ Bogusław Białowąs. Bank liczy na sukcesywny wzrost udziału kredytów dla MŚP w swoim portfelu, dodał.

"Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają niezwykle istotne znaczenie w rozwoju całej gospodarki. Zaangażowanie we wspieranie potrzeb finansowych tego sektora jest też jednym z istotnych elementów strategii rozwoju BOŚ na lata 2016-2020. Sukcesywnie będziemy zwiększać naszą aktywność na tym rynku. Chciałbym też podkreślić, że szczególny nacisk kładziemy na finansowanie podmiotów realizujących inwestycje z szeroko pojętego obszaru ochrony środowiska. W grę wchodzą zarówno przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, termomodernizacyjne, projekty z sektora nowych technologii czy odnawialnych źródeł energii" - powiedział Białowąs w rozmowie z ISBnews podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

"Bank Ochrony Środowiska posiada tu szczególne kompetencje - łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska i zrealizowanych dzięki wsparciu banku sięgnęła już 50 mld zł. Na finansowanie tych projektów, zarówno w formie preferencyjnej, jak i komercyjnej, BOŚ przeznaczył dotychczas ok. 18,6 mld zł" - dodał.

Białowąs zapowiada systematyczny wzrost udziału kredytów dla MŚP w portfelu kredytowym banku. "Jesteśmy zainteresowani dywersyfikacją naszego portfela - chcemy, by był on nie tylko efektywny dla banku, ale i maksymalnie bezpieczny" - podkreślił wiceprezes.

BOŚ, zgodnie ze swoją misją, angażuje się w finansowanie rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii energetycznych. "Wspieramy m.in. inwestycje w fotowoltaikę. Nasze działania nie ograniczają się jednak tylko do rozwoju oferty kredytowej w tym zakresie. Idziemy także krok dalej, nawiązując współpracę z przedsiębiorstwami oferującymi instalacje fotowoltaiczne, a tym samym tworzymy kompleksową ofertę dla klientów zainteresowanych obniżeniem kosztów zużycia energii" - powiedział Białowąs.

Wskazał, że drugim - obok fotowoltaiki - preferowanym sektorem, któremu BOŚ chce udzielać szczególnego wsparcia, jest budownictwo domów drewnianych w konstrukcji szkieletowej.

Oceniając otoczenie gospodarcze i jego wpływ na kondycję sektora MŚP, wiceprezes BOŚ podkreślał korzyści płynące z koniunktury gospodarczej. "Obecnie panują dobre warunki dla rozwoju biznesu, mamy niskie stopy procentowe, a przedsiębiorcy mają dostęp do szerokiej oferty finansowania" - podkreślił.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że nie do przecenienia jest sprzyjająca firmom działalność Państwa. "Istotne są programy tworzone na rzecz rozwoju biznesu, długofalowa polityka rozwoju gospodarki. Im bardziej przejrzyste reguły gry, tym łatwiej jest przedsiębiorcom poruszać się w rzeczywistości gospodarczej. Bardzo ważna jest także edukacja i przygotowywanie przedsiębiorców do prowadzenia firm, o czym była mowa na jednym z paneli podczas krynickiego Forum" - dodał.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Renata Oljasz

(ISBnews)