Zysk operacyjny wyniósł 57,66 mln zł wobec 70,92 mln zł zysku rok wcześniej.

"Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 37,7%, czyli o 1 pkt procentowy niżej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główną przyczyną obniżenia rentowności był spadek kursu EUR/PLN w porównywalnych okresach. Koszty sprzedaży wyniosły 115,2 mln zł i w stosunku do I półrocza 2016 roku nieznacznie wzrosły - o 2%. Obciążenie przychodów kosztami sprzedaży wyniosło 21,5% wobec 20,9% w pierwszym półroczu roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 536,25 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 540,48 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 464,1 mln zł – 86,5% sprzedaży ogółem (w I półroczu roku 2016 r. – 456,1 mln zł – 84,4%). Sprzedaż na rynku polskim wyniosła 72,1 mln zł (13,5%) wobec 84,4 mln zł (15,6%) w analogicznym okresie roku 2016. Udział procentowy sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 57,0% (54,8% - 1H2016), Europa Zachodnia i Północna 19% (20,7%-1H2016), Polska 13,5% (15,6%- I poł. 2016), Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 10,5% (8,8%- I poł. 2016)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I połowie 2017 r. wyniósł 39,96 mln zł wobec 48,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2016 r. spółka miała 1 090 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)