"W umowie CETA przewidziano, że takim dowodem będzie deklaracja pochodzenia sporządzana przez eksportera. W przypadku eksporterów unijnych deklarację pochodzenia może sporządzić każdy eksporter, ale tylko dla przesyłek, których wartość nie przekroczy 6 000 euro. W sytuacji, gdy wartość przesyłki przekroczy tę kwotę, deklarację może sporządzić wyłącznie eksporter zarejestrowany w systemie REX" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym przedsiębiorcy, którzy zamierzają wywozić produkty do Kanady w ramach umowy CETA, powinni się zarejestrować w bazie zarejestrowanych eksporterów REX, podano dalej.

Umowa CETA została podpisana 30 października 2016 r., a następnie opublikowana w Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2017 r.