"Obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego jest już właściwie ukończona. Trwają odbiory prac. Tak długo to trwa, gdyż były zastrzeżenia do pewnych elementów jeżeli chodzi o wykonawstwo, ale przewidziane na początku października jest uruchomienie tej trasy" - powiedział Szmit.

Termin zakończenia tego kontraktu miał nastąpić do końca kwietnia tego roku, jednak do tego nie doszło. Jak tłumaczyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawca, z uwagi na "skomplikowane i odmienne warunki gruntowe" konieczne było wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej oraz ich ujęcie w zakresie wykonywanych robót.

Drugą jezdnię zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp. wraz z modernizacją istniejącej i węzłów drogowych buduje hiszpańska firma Dragados.

Prace rozpoczęły się jesienią 2014 r. Nowa nitka obwodnicy liczy 11,6 km wraz z wieloma obiektami inżynierskimi, m.in. wiaduktami i nowym mostem przez Wartę. Wartość kontraktu opiewa na 289,1 mln zł.