Eksport i import

Eksport w styczniu-sierpniu 2017 r. wzrósł o 9,5% r/r do 131 359,8 mln euro, zaś import wzrósł o 11,4% r/r do 130 493,5 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 866,3 mln euro wobec 2 853,9 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 142 803,2 mln USD, a import 141 907 mln USD (wzrost odpowiednio o 6,8% i o 8,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 896,2 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 3 197,6 mln USD)"- czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Niemcom sprzedajemy coraz więcej

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 9,3% r/r i wyniósł 35 977,1 mln euro w styczniu-sierpniu br., zaś import w tym czasie wzrósł o 8,5% r/r do 30 005,1 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Dodatnie saldo wyniosło 25 642,4 mln zł (6 466,4 mln USD, 5 972 mln euro) wobec 22 892,2 mln zł (5 840,7 mln USD, 5 258,9 mln euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie porównaniu z okresem styczeń - sierpniem ub. r. był na tym samym poziomie i wyniósł 27,4%, a w imporcie obniżył się o 0,6 pkt proc i stanowił 23%.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,4%), a w imporcie - 67,3% (w tym UE 59,8%), wobec odpowiednio 86,5% (w tym UE 79,9%) i 68,6% (w tym UE 61,8%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Po ośmiu miesiącach 2017 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii, Chin, Czech, Belgii, Niemiec i Francji. Spadek importu odnotowano w wymianie z Wielką Brytanią i Włochami" - wskazano także w materiale.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,2%), a importu ogółem - 65,7% (wobec 66,3% w styczniu-sierpniu 2016 r.).

Duży wzrost eksportu do Rosji

Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 18,1% r/r do 4 393,6 mln USD w styczniu-sierpniu 2017 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 20,6% do 4 024,4 mln euro, podano w komunikacie.

"Udział Rosji w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 0,3 pkt proc. i wyniósł 3,1%, w imporcie był wyższy o 0,8 pkt proc. i stanowił 6,5%. Ujemne saldo wyniosło 18 859,3 mln zł (minus 4 750,8 mln USD, minus 4 389,6 mln euro) wobec minus 14 453,1 mln zł (minus 3 704,5 mln USD, minus 3 335,6 mln euro) przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń - sierpień 2017 r. Ukraina zajmowała czternaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste pierwsze w imporcie (w analogicznym okresie ub. r. odpowiednio siedemnaste i dwudzieste drugie).

Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu ze styczniem - sierpniem ub. r. o 0,4 pkt proc. i wyniósł 2,1%, natomiast w imporcie był wyższy o 0,1 pkt proc. i stanowił 1,1%. Dodatnie saldo wyniosło 5 900,4 mln zł (1 505,1 mln USD, 1 380,3 mln euro) wobec 4 002,3 mln zł (1 023,4 mln USD, 917,2 mln euro) w analogicznym okresie 2016 r., podał także Urząd.

>>> Czytaj też: Historia Górnego Śląska. Polska zaoferowała tyle wolności i samorządności, że Niemcy nie byli w stanie tego przebić