Jak wyjaśniła PAP rzeczniczka PSE Beata Jarosz takie umowy operator zawiera rokrocznie. Jest to konieczne ze względu na fakt, że podczas przesyłania energii (w przypadku sieci zarządzanych przez PSE na bardzo duże odległości - PAP) powstają ubytki energii. Ponieważ system musi być zbilansowany, PSE zamawiają dodatkową energię u wytwórcy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne to operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej. PSE są właścicielem ponad 14 tys. kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Reklama

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jeden z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Wydobywa węgiel brunatny i wytwarza energię elektryczną i ciepło. PGE GiEK jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (udział w rynku wydobywczym tego surowca, w Polsce wynosi 79 proc.), a także największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej, zaspokajającym w niektórych miesiącach ponad 38 proc. krajowego zapotrzebowania. Na rynki lokalne dostarcza również blisko 19 mln GJ ciepła.

Zatrudnia prawie 16,5 tys. pracowników. Należą do niej elektrownie Bełchatów, Turów, Opole, Zespół Elektrowni Dolna Odra, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz oraz elektrociepłownie Gorzów i Rzeszów.