Choć Raiffeisen Bank International nie wprowadził, mimo ustaleń, akcji Raiffeisen Bank Polska na GPW do 30 czerwca br., KNF wstrzymała się z sankcjami; nie będzie się jednak dalej powstrzymywać, jeśli akcje banku nie trafią na giełdę do 15 maja 2018 roku - głosi wtorkowy komunikat KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała we wtorek komunikat, w którym nawiązuje do "pojawiających się w ostatnich dniach doniesień medialnych, odnośnie możliwych scenariuszy", w związku ze zobowiązaniem Raiffeisen Bank International AG (RBI) do wprowadzenia akcji Raiffeisen Bank Polska SA (RBPL) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KNF przypomniała w tym komunikacie, że "RBI nie wykonał tego zobowiązania w uzgodnionym z Komisją terminie, czyli do dnia 30 czerwca 2017 roku".

"Komisja w komunikacie z dnia 1 sierpnia 2017 r. zwróciła uwagę na przewidziane w ustawie Prawo bankowe sankcje za niewykonanie zobowiązań. Wskazała jednocześnie, że natychmiastowe zastosowanie sankcji (w postaci zakazu wykonywania prawa głosu i nakazu sprzedaży akcji) mogłoby osłabić efektywność procesu realizacji pierwszej oferty publicznej RBPL, dlatego KNF zadeklarowała powstrzymanie się od wszczęcia stosownych postępowań administracyjnych, prowadzących do zastosowania sankcji, o ile RBI wprowadzi akcje Raiffeisen Bank Polska S.A. do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15 proc. lub wyższym w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2018 r." - głosi komunikat KNF.

Komisja podkreśliła, że "nie rozważa obecnie możliwości zmiany powyższego stanowiska, w tym dalszego powstrzymania się od zastosowania sankcji po terminie 15 maja 2018 roku".

6 lipca br. Raiffeisen Bank International AG poinformował, że postanowił zawiesić ofertę publiczną akcji spółki zależnej Raiffeisen Bank Polska ze względu na niedostateczny poziom zainteresowania ofertą ze strony inwestorów. Oferta publiczna banku miała obejmować 33.850.251 istniejących akcji sprzedawanych przez RBI, stanowiących 15 proc. kapitału zakładowego.

KNF zareagowała na to, pisząc w komunikacie, że nie doszło do wykonania jednego z kluczowych zobowiązań inwestorskich złożonych jej przez RBI. Wskazała jednak, że natychmiastowe zastosowanie sankcji (w postaci zakazu wykonywania prawa głosu i nakazu sprzedaży akcji) mogłoby osłabić efektywność procesu realizacji IPO Raiffeisen Bank Polska.

Do przeprowadzenia IPO Raiffeisen Bank Polska Komisja Nadzoru Finansowego zobowiązała jego właściciela przy wydawaniu zgody na przejęcie Polbanku przez RBPL.

>>> Czytaj też: Budżet po wrześniu wciąż na plusie? Sytuacja może być lepsza, niż przypuszczano