10 proc. badanych ocenia pracę rządu "zdecydowanie dobrze", a 37 proc. "raczej dobrze". Z kolei 16 proc. badanych ocenia pracę rządu "zdecydowanie źle", a 22 proc. "raczej źle". 15 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Przewaga pozytywnych opinii jest widoczna w ocenie pracy premier Beaty Szydło - 48 proc. Polaków ocenia jej działania pozytywnie, a 38 proc. - negatywnie. 14 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić tej kwestii.

Ponad połowa Polaków (54 proc.) jest zadowolona z działalności prezydenta, odsetek osób niezadowolonych wynosi 32 proc. 14 proc. badanych nie ma konkretnego zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono 6-11 października 2017 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1056 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

>>> Czytaj też: Kiedy pensje Polaków zrównają się z zarobkami Niemców? Oto obliczenia ekspertów