"Długo przekonywałem różnych partnerów dyskusji o pracownikach delegowanych, aby nie próbowali na siłę formułować wniosków bez porozumienia z innymi krajami, które mają inne interesy. W tym przypadku moją pierwszą radą dla prezydenta Francji Emmanuela Macrona (...) jest: jeśli chcesz coś w tej sprawie konstruktywnie rozstrzygnąć, musisz budować porozumienie z państwami Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział Tusk dziennikarzom w Brukseli. Zastrzegł, że forsowanie rozwiązań w tej sprawie bez porozumienia z Europą Wschodnią grozi konfliktem.

Dodał, że ma nadzieję na kompromis i będzie pilnował, aby w tej "drażliwej" kwestii nie doszło do rozwiązań faworyzujących jedne kraje względem drugich.

Państwa UE nie porozumiały się jak dotąd w sprawie nowelizacji unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych; kwestia ta ma być poruszona na przyszłotygodniowym spotkaniu unijnych ministrów ds. zatrudnienia i polityki społecznej w Luksemburgu.

Kością niezgody jest ograniczenie okresu delegowania pracowników; według unijnych propozycji po okresie delegowania pracownik musiałby zostać objęty wszystkimi przepisami dotyczącymi praw socjalnych państwa przyjmującego.

Pierwotny projekt Komisji Europejskiej mówił o 24 miesiącach, jednak część państw UE chce, by ten okres był krótszy.

"Francja nadal optuje za okresem 12 miesięcy, a cześć krajów chce nawet, żeby to było sześć miesięcy" - powiedział PAP w tym tygodniu przedstawiciel estońskiej prezydencji w UE. Krajom Europy Środkowej i Wschodniej, które wysyłają najwięcej pracowników delegowanych, zależy na tym, aby ten okres był jak najdłuższy.

Różnica zdań dotyczy też tego, czy zapisy nowej dyrektywy mają dotyczyć również pracowników sektora transportu drogowego. W poniedziałek europosłowie z komisji zatrudnienia PE opowiedzieli się za tym, żeby przepisy obejmowały ten sektor gospodarki do czasu, gdy pojawią się nowe uregulowania dotyczące firm transportowych.

Kolejną kwestią sporną jest moment wejścia dyrektywy w życie. Część krajów Europy Zachodniej uważa, że powinna ona zacząć obowiązywać jak najszybciej; państwa Europy Środkowej i Wschodniej argumentują, że potrzeba im czasu na dostosowanie się do nowych przepisów.

Kraje UE prowadzą w tej sprawie negocjacje na najwyższym szczeblu; stanowisko w tej sprawie zajął prezydent Francji Emmanuel Macron, który przekonywał do swojej wizji podczas niedawnej podróży po krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w której pominął Polskę.

Premier Beata Szydło podczas wizyt zagranicznych przekonywała swoich rozmówców do polskiego punktu widzenia.

Dla Polski niezwykle ważna jest kwestia transportu. Ponadto polskie firmy, zwłaszcza przewozowe, delegują najwięcej pracowników. Dlatego wraz z krajami regionu Polska popiera zapis, zgodnie z którym dyrektywa miałaby nie dotyczyć pracowników sektora transportu.

Obecne przepisy wymagają, by pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła. Propozycja zmiany przepisów w tej sprawie przewiduje wypłatę takiego samego wynagrodzenia jak w przypadku pracownika lokalnego. Propozycję tę przedstawiła Komisja Europejska w marcu 2016 roku. Jest ona niekorzystna z punktu widzenia gospodarczych interesów Polski, która deleguje najwięcej pracowników do innych państw unijnych.

>>> Czytaj też: Merkel poruszy na szczycie UE kwestię praworządności. Media: To oznacza spór z Polską i Węgrami