Prezydencki minister podkreślił, że projektodawcą ustaw reformujących KRS i SN jest prezydent, a większość parlamentarna wnosi do niej poprawki, dlatego „ich treść musi być uzgodniona przez większość parlamentarną z prezydentem jako wnioskodawcą”.

„Potrzebna jest spokojna i konsekwentna praca w tych kwestiach, w których większość proponuje zmiany w prezydenckich projektach. Tempo wprowadzenia reformy sadownictwa zależy więc dziś od stosunku większości parlamentarnej do projektów prezydenckich, które zostały złożone zgodnie z obietnicą prezydenta” - podkreślił.

Szczerski zapewnił, że prezydentowi zależy, aby projekty weszły w życie jak najszybciej, więc „jest otwarty na rozmowy i oczekuje na kolejne spotkanie”. „Atmosfera rozmów jest znacznie lepsza niż wynikałoby to z komentarzy i wizji publicystycznych wypowiadanych przez rozmaite osoby, które w nich nie uczestniczą i nie mają żadnej wiedzy o ich przebiegu” – zaznaczył.

Według szefa gabinetu prezydenta, ustawy prezydenckie reformujące sądownictwo są gotowe do rozpoczęcia nad nimi prac parlamentarnych.

Reklama

Jak zaznaczył Szczerski, czas włączenia ustaw prezydenckich do porządku obrad zależny jest od "uzgodnienia poprawek proponowanych przez większość parlamentarną” – zaznaczył. (PAP)

autor: Daria Poryckaedytor: Jakub Pilarek