Poziom zwiększenia produkcji tego typu samochodów do 30 proc. ma być osiągnięty w 2030 r., przy czym na rok 2025 przewidziano przegląd i ewentualną modyfikację celów.

Propozycja Komisji Europejskiej nie przewiduje kar dla producentów, którzy nie osiągną proponowanego progu; sugeruje jednak system zachęt.

Oprócz zmniejszenia zanieczyszczeń i konsumpcji paliw kopalnych Komisja chciałaby zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu samochodowego.

Obecny udział samochodów elektrycznych w Europie wynosi 1 proc.