Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Po zakończeniu integracji z wydzieloną częścią Banku BPH, Alior Bank podał, że docelowe synergie wyniosą 381 mln zł do 2019 r. w stosunku do wcześniejszego oszacowania na poziomie 374 mln zł. Całkowite koszty integracji okazały się o 62 mln zł niższe niż planowane pierwotnie (2016-2017).
"Bank zakończył z sukcesem najważniejsze projekty w ramach procesu restrukturyzacji oraz integracji, związanego z przejęciem wydzielonej części Banku BPH, a także dokonał ostatecznego rozliczenia ceny nabycia. Koszty integracji okazały się o 62 mln zł niższe niż pierwotnie zakładano łącznie na lata 2016-2017, podczas gdy docelowe synergie do 2019 r. wyniosą 381 mln zł w stosunku do wcześniej planowanych 374 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Sprawnie poprowadzona restrukturyzacja i integracja pozwoliły na rozwiązanie rezerwy na kwotę 21 mln zł, podano także.
"W III kwartale br. nastąpiło trwałe ograniczenie kosztów działania Banku o kwotę 55 mln zł dzięki uzyskanym efektom synergii z połączenia z wydzieloną częścią Banku BPH oraz innym działaniom ograniczającym koszty" - czytamy dalej.
W I półroczu 2017 r. Alior Bank sfinalizował proces przejmowania aktywów wydzielonej części Banku BPH. W dniach od 24 do 26 marca 2017 roku zakończył się ostatni etap łączenia obu banków – fuzja operacyjna, polegająca na przeniesieniu danych ponad 2,7 mln klientów przejętej części Banku BPH do systemów informatycznych Alior Banku S.A. "Proces został zakończony w niespełna pięć miesięcy od fuzji prawnej i tym samym jest to najszybciej przeprowadzona do tej pory fuzja w Polsce" - podkreśliła instytucja.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.
(ISBnews)