Zysk operacyjny wyniósł 9,72 mln zł wobec 2,09 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 243,65 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 195,4 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 4,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 713,28 mln zł w porównaniu z 573,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 11,49 mln zł wobec 5,27 mln zł straty rok wcześniej.

"Poprawa na rynku stali w szczególności w III kw. pozwoliła zwiększyć produkcję i podnieść ceny sprzedaży, co wpłynęło na osiągniecie przychodów wyższych od kosztów sprzedaży wyrobów o 22,9 mln zł. Koszty sprzedaży i zarządu za III kw. 2017 r były wyższe o 5,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Spółka podkreśliła, że po trudniejszym początku roku 2017 w III kwartale nastąpiła poprawa wyników spółek z grupy kapitałowej.

"Po podjęciu szeregu działań pod koniec roku 2016 oraz w I i II kwartale b.r. celem minimalizacji negatywnych skutków wzrostu cen surowców oraz spadku produkcji oraz szukając we wszystkich obszarach oszczędności kosztowych udało się w ostatnim czasie zwiększyć produkcję, podnieść odpowiednio ceny wyrobów i uzyskać lepsze marże co przełożyło się na znaczną poprawę wyniku na poziomie operacyjnym. Na osiągnięte wyniki ma również wpływ wzrastająca koniunktura w branży stalowej i wzrastające zużycie jawne" - czytamy dalej.

Alchemia wskazała jednocześnie, że uzyskiwane dotychczas marże są nadal niesatysfakcjonujące a ich poziom jest hamowany wzrostami cen podstawowych surowców produkcyjnych.

"W przypadku rynku krajowego mamy zwiększający się napływ rur z importu co utrudnia podniesienie cen do oczekiwanych poziomów. Jednak przy wzrastającym zużyciu jawnym spółki GK Alchemia stara się wybierać i pozyskiwać zamówienia na asortymenty o lepszych parametrach marżowych. Oczekiwana jest jednak cały czas kontynuacja pozytywnych tendencji i dalsza poprawa wyników grupy" - napisano także w raporcie.

Według cytowanych przez spółkę danych GUS, wartość eksportu stali wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o ok. 8%. W Polsce wzrosła produkcja stali prawie w we wszystkich asortymentach, a produkcja rur bez szwu wzrosła o 4,6%.

"Po ośmiu miesiącach 2017 r. nastąpił wzrost produkcji stali na świecie i w Polsce. Jest to skutek poprawy sytuacji w przemyśle w tym zużywającym większe ilości stali. W oparciu o dane HIPH, produkcja stali na świecie za okresy styczeń-sierpień 2017r. w stosunku do tego samego okresu 2016 wzrosła o ok. 5% i wyniosła ok. 1 122 mln ton (w tym Chiny 566 mln ton). W Unii Europejskiej produkcja wzrosła w tym samym okresie o 4%. Dane z poszczególnych rynków wskazują na reakcję odwrotną po spadkach odnotowanych w ostatnich latach" - czytamy dalej.

Ostatnie odczyty produkcji i sprzedaży w UE powoli pokazują przełamanie tendencji spadkowej. Wykorzystanie mocy produkcyjnych wciąż jest rosnące. Rośnie w dalszym ciągu popyt i wpływa to na zmniejszenie nadpodaży, podano także.

"Widać dalszą tendencję wzrostową na rynku oraz wzrastające ceny sprzedaży stali. Powyższe wynika z kontynuowania ożywienia gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem Chin, co spowodowało zmniejszenie napływu taniej stali z tamtego kierunku. Ta sytuacja widoczna była również w Polsce i UE, gdzie po mniejszych korektach cen wyrobów stalowych mamy utrzymujący się trend wzrostowy" - podsumowano w materiale.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

(ISBnews)