Zysk operacyjny wyniósł 13,62 mln zł wobec 6,19 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik EBITDA Grupy w analizowanym okresie wyniósł 44 678 mln zł. i był o 8 823 tys. zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rentowność EBITDA wyniosła 8,2%. Mimo niekorzystnych warunków otoczenia rynkowego, grupa przeprowadziła proces restrukturyzacji operacyjnej, którego efekty widać na poziomie marży EBITDA" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 186,31 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 166,47 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 14,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 544,49 mln zł w porównaniu z 464,81 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2017 roku skonsolidowane przychody Grupy Tarczyński wyniosły 544.486 tys. zł. i były o 17,1% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Istotny wpływ na wzrost osiągniętych przychodów w okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku miało systematyczne rozszerzanie sprzedaży eksportowej oraz współpracy z sieciami handlowymi (w tym z siecią Biedronka) oraz wdrożenie nowych asortymentów grupy premium" - czytamy w raporcie.

W okresie 9 miesięcy 2017 roku marża brutto na sprzedaży wynosiła 19% i była o 0,3 pkt proc. niższa niż w analogicznym okresie 2016 roku.

"Pomimo dużego wzrostu cen surowców na rynku w 2017 roku, spółce udało się utrzymać marżę brutto na sprzedaży na prawie niezmienionym poziomie co w analogicznym okresie roku ubiegłego, dzięki przeprowadzeniu programu redukcji kosztów, optymalizacji procesów oraz poprawie struktury sprzedaży i weryfikacji oferty asortymentowej" - skomentowano w raporcie.

Istotny wpływ na poziom marży brutto miał wzrost kosztów amortyzacji związany z zakończoną rozbudową zakładu w Ujeźdźcu Małym oraz zakupem specjalistycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych, podkreśliła też spółka.

Koszty amortyzacji w pierwszych 9 miesiącach 2017 roku wyniosły 21,54 mln zł, a w analogicznym okresie 2016 roku - 19,2 mln zł (koszty związane przede wszystkim z halami produkcyjnymi i ich wyposażeniem), podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 14,95 mln zł wobec 9,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)