PKO BP oczekuje w IV kw. kontynuacji trendów w kosztach ryzyka i marży odsetk.Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów w zakresie kosztu ryzyka i marży odsetkowej netto w czwartym kwartale. Koszty ogółem - ze względu na sezonowość - mogą lekko wzrosnąć kw/kw w ostatnim kwartale 2017 roku, poinformowali przedstawiciele banku.

"Mamy długoterminową strategię w zakresie ryzyka. Rośniemy stabilnie i dość konserwatywnie w kredytach i patrzymy na kwestie związane z ryzykiem. Rośnie nam segment SME, kredyty gotówkowe, ale potrafimy różnymi metodami zarządzać ryzykiem. Jeśli nie będzie zawirowań zewnętrznych, to powinniśmy ten pozytywny trend utrzymać" - powiedział wiceprezes Piotr Mazur podczas konferencji prasowej.

Koszt ryzyka wyniósł 0,74% na koniec III kw. br. i utrzymał się na poziomie porównywalnym do III kw. 2016 r.

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom ogółem wyniosła 205,81 mld zł na koniec III kw., co oznacza wzrost o 2,6% od początku roku tj. 5,2 mld zł.

Łączne finansowanie klientów segmentu detalicznego wyniosło 157 mld zł i od początku roku zwiększyło się o blisko 3 mld zł (tj. o 1,9%).
Bank podał, że przyczynił się do tego w głównej mierze wzrost portfela kredytów bankowości detalicznej i prywatnej oraz wzrost portfela złotowych kredytów bankowości hipotecznej, przy jednoczesnym spadku walutowych kredytów hipotecznych, będącym efektem wahań kursowych.

Wartość portfela leasingowego dla MSP wyniosła 8,08 mld zł na koniec września i była wyższa o 225% w skali roku.

"Od początku roku sprzedawaliśmy więcej kredytów gotówkowych i produktów leasingowych, co pozytywnie wpłynęło na poziom marży odsetkowej netto. W czwartym kwartale powinniśmy co najmniej utrzymać marżę, jeśli nie zwiększyć ją lekko" - powiedział ISBnews wiceprezes Bartosz Drabikowski.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,3% na koniec III kw. br. wobec 3,2% rok wcześniej.

Jak podkreślił wiceprezes Piotr Mazur, poprawa wskaźnika ROE to również efekt sprzedaży wyżej marżowych produktów.

"W tym roku sprzedawaliśmy lepiej kredyty konsumpcyjne - tam jest rentowność i szczególnie pozytywna kontrybucja do poprawy zwrotu z kapitałów. Kolejny kwartał z rzędu nasze ROE jest na poziomie ponad 10%, czyli na poziomie strategicznym, dzięki dobrym wynikom biznesowych, w tym sprzedaży consumer finance" - powiedział Mazur.

Drabikowski poinformował, że oczekuje dobrego ostatniego kwartału 2017 r., choć na poziom wyniku będą wpływać sezonowe koszty, ponoszone przez bank.

"Trendy w wynikach biznesowych będziemy kontynuować w kolejnych kwartałach. Czwarty kwartał ma walor sezonowości i jest o wiele mocniej dociążony kosztowo - to jakieś 50-100 mln zł dodatkowych kosztów, więc wynik nominalny może być porównywalny z wynikiem III kw. Ostatni kwartał na pewno nie będzie gorszy pod względem biznesowym niż poprzednie. W przyszłym roku będzie trudniej z takiej bazy rosnąć" - podkreślił Drabikowski.

Bank podał dziś, że wynik prowizyjny w III kw. wyniósł 766 mln zł wobec 686 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 10% r/r oraz o 21,6% w ujęciu kwartalnym.

"Ten kwartalny wzrost tylko w części jest do utrzymania, bo wzrósł na portfel kart, ale kwartalna dynamika powyżej 20% jest nie do utrzymania, bo związana jest z sezonowością, wakacjami. Kiedy klienci kupują towary i usługi za granicą, mamy większą transakcyjnością na kartach i walutach. Z kolei w święta mamy okres wzmożonej płatności, ale już bardziej w segmencie e-commerce" - powiedział Drabikowski.

PKO Bank Polski odnotował 902 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 769 mln zł zysku rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 2 284 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 281 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)