Waksmundzka-Szarek podkreśliła, że na początku września br. firma wykonująca projekt przejścia złożyła w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim koncepcję architektoniczną.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, przyszli użytkownicy przejścia granicznego zaakceptowali przedstawione w koncepcji rozwiązania. „Zgodę na zaproponowane rozwiązania wyraziła także strona ukraińska” – dodała.

Wykonawca złożył już urzędzie wojewódzkim projekt budowalny. Obecnie, jak powiedziała Waksmundzka-Szarek, urzędnicy oraz służby graniczne analizują ten projekt.

Rzeczniczka zaznaczyła, że projekt przejścia, który będzie gotowy do końca tego roku, nie będzie uwzględniał ruchu pieszego.

Przypomniała, że w latach 2007-2012 doszło do wymiany not dyplomatycznych między rządem RP a rządem Ukrainy ws. budowy przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice, z wyłączeniem ruchu pieszego.

„W roku 2016 opracowano program funkcjonalno-użytkowy tego przejścia z uwzględnieniem ruchu pieszego, który w grudniu 2016 r. został zaakceptowany przez stronę ukraińską. Jednak z uwagi na fakt, że nota dyplomatyczna nie uwzględnia ruchu pieszego na tym przejściu, w roku 2017 wojewoda podkarpacki ogłosił przetarg na zaprojektowanie przejścia bez ruchu pieszego” – wyjaśniła rzeczniczka.

Waksmundzka-Szarek zastrzegła jednak, że istnieje możliwość „doprojektowania przejścia pieszego” w ciągu trzech lat w ramach robót uzupełniających. „Tylko najpierw zmieniona musi zostać nota dyplomatyczna. Strona ukraińska podjęła już starania w celu wymiany stosownych not dyplomatycznych” – dodała.

Na podkarpaciu drogowe przejścia graniczne z Ukrainą znajdują się w Budomierzu, Korczowej, Medyce (także przejście piesze) i Krościenku. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Anna Mackiewicz