Zysk netto Atende spadł r: r do 0,95 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Atende odnotowało 0,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,55 mln zł wobec 3,27 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 3 089 tys. zł i był niższy o 36% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,1 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 49,38 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 0,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 147,41 mln zł w porównaniu z 146,08 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięte wyniki, które należy uznać za niezadowalające, powstały głównie w rezultacie słabszych wyników spółki nadrzędnej Atende. W okresie 3 kwartałów br. spółki zależne poprawiły wyniki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, między innymi dzięki polepszeniu sytuacji na rynkach zamówień informatycznych w administracji samorządowej oraz w sektorze ochrony zdrowia" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 2,38 mln zł wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)