Synektik ma umowę na dofinansowanie projektu Platforma EvolutionWarszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Synektik podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie realizacji projektu "Platforma Evolution", poinformowała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi 3 023 971,20 zł, a wydatki kwalifikowane to 2,985 mln zł, dodano.

"Kwota dofinansowania tego projektu z RPO WM 2014-2020, na którą została podpisana powyższa umowa wynosi 1 916 187,5 zł, tj. 64,19% całkowitej wartości projektu. Otrzymane dofinansowanie zostanie głównie przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań IT, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu docelowej Platformy Evolution" - czytamy w komunikacie.

Projekt "Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 („RPO WM 2014-2020") w ramach Działania 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw", dodano

"Planowany czas zakończenia realizacji umowy to 31.12.2018" - czytamy również.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)