Apator wypłaci 0,35 zł na akcję zaliczka na poczet dywidendy za 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Zarząd Apator podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2017 rok w łącznej wysokości 11,59 mln zł, czyli 0,35 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

"Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- roczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 77 708 382,11 zł,

- półroczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku, wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku w kwocie 42 208 139,26 zł" - czytamy w komunikacie.

Sprawozdania te zostały zbadane przez biegłego rewidenta, podkreślono.

Rada nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych, podano także.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

"Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 15 grudnia 2017 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 22 grudnia 2017 roku" - czytamy dalej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł.

(ISBnews)