Rada Nadzorcza KSC "w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uznała Henryka Wnorowskiego za najlepszego kandydata na stanowisko prezesa zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu" i z dniem 14 listopada 2017 roku powołała go to stanowisko "na okres bieżącej kadencji Zarządu" - czytamy na stronie spółki.

Wnorowski pełnił obowiązki prezesa od połowy października, tj. od chwili dymisji poprzedniego prezesa Pawła Piotrowskiego. Wcześniej był on członkiem Rady Nadzorczej spółki. Z chwilą powołania go na stanowisko prezesa, Wnorowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Wnorowski jest absolwentem Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Filii w Białymstoku, który ukończył z tytułem magistra ekonomii. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2003 roku tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2011 r. jest profesorem nauk ekonomicznych, zatrudnionym na Uniwersytecie w Białymstoku. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Specjalizuje się m.in. w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw, handlu zagranicznym, makroekonomii, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, polityce fiskalnej. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję dyrektora handlowego oraz prezesa Polmosu w Białymstoku. W radzie nadzorczej KSC Wnorowski był od grudnia 2015 r.

Do zarządu KSC został ponadto powołany Andrzej Jaworski. Jest on absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył z tytułem magistra etnologii. W 1999 roku ukończył studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w 2017 roku studia podyplomowe w zakresie zarządzania innowacjami i projektami. Swoje doświadczenie zdobywał w polskim przemyśle stoczniowym, z którym był związany od 2006 roku, gdzie zajmował stanowisko pełnomocnika prezydenta, a potem prezesa zarządu Stocznia Gdańsk S.A. Był posłem PiS w Sejmie VI kadencji i VII kadencji. Jego kadencja wygasła w maju 2016 r. w związku z objęciem stanowiska w zarządzie PZU, które zajmował do maja 2017 r.

Reklama

Obecnie w skład zarządu wchodzą jeszcze: Krzysztof Kowa, Tomasz Olenderek oraz Janusz Stachowiak.

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w sierpniu 2002 roku i jest obecnie największym w Polsce i ósmym co do wielkości w Europie producentem cukru. Jej udział w polskim rynku cukru wynosi 40 proc., a pod względem przychodów ze sprzedaży i kapitału spółka mieści się w pierwszej setce największych firm w Polsce.

W skład KSC S.A. wchodzi siedem cukrowni. Ponadto do Grupy Kapitałowej KSC należą: Fabryka Cukierków „Pszczółka" Sp. z o.o., Polskie Przetwory Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ" w Stoisławiu S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o., KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. oraz I.C.S. „Moldova Zahar” S.R.L., spółka produkująca cukier w Mołdawii. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska