Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-15 6736,25 0,2% -1,8% 22,0% 21,8%
Miedź 3M USD/t 2017-11-15 6773,00 0,2% -1,6% 22,4% 22,6%
Ołów spot USD/t 2017-11-15 2422,00 -1,4% -3,8% 21,1% 10,3%
Ołów 3M USD/t 2017-11-15 2436,00 -1,4% -3,7% 20,8% 10,2%
Aluminium spot USD/t 2017-11-15 2086,50 1,2% -1,1% 22,4% 19,8%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-15 2106,00 1,2% -1,3% 24,4% 21,4%
Cyna spot USD/t 2017-11-15 19417,00 -0,8% -6,4% -8,4% -4,9%
Cyna 3M USD/t 2017-11-15 19335,00 -0,7% -6,1% -8,5% -4,8%
Nikiel spot USD/t 2017-11-15 11633,50 -0,7% 0,2% 16,8% 3,4%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-15 11690,00 -0,8% -0,3% 16,7% 3,5%
Cynk spot USD/t 2017-11-15 3193,00 0,3% -3,1% 24,8% 22,9%
Cynk 3M USD/t 2017-11-15 3151,50 0,0% -2,6% 22,3% 20,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-15 187,60 0,0% 3,3% -17,0% -39,3%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-15 84,60 0,1% 0,9% 20,4% 20,9%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-15 679,00 -1,0% 6,5% 9,5% 32,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-15 633,00 -1,0% 7,0% 10,3% 35,9%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-15 586,25 -1,8% 3,9% 11,7% 32,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-15 540,00 -1,8% 5,5% 10,1% 32,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-15 343,50 -0,2% 5,9% 8,6% 41,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-15 343,00 0,0% 8,0% 11,4% 44,3%

(PAP Biznes)