Zgodnie ze statutem redakcji co dwa lata przeprowadzane są wybory redaktora naczelnego. Tym razem Muratow postanowił w nich nie startować. Przypomniał też, że kierował pracą redakcji 22 lata.

Na Kożeurowa - jednego z trzech kandydatów - głosowała większość pracowników redakcji.

64-letni Siergiej Kożeurow od roku 2000 był dyrektorem generalnym "Nowej Gaziety". Był także pierwszym (do roku 1995) redaktorem naczelnym pisma, które po raz pierwszy ukazało się w kwietniu 1993 r.

Obecnie "Nowaja Gazieta" wychodzi trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. Nakład wynosi niemal 190 tys. egzemplarzy.

„Nowaja Gazieta” jest znana z dziennikarstwa śledczego. Pracowała w niej m.in. Anna Politkowska, autorka publikacji o wojnie w Czeczenii, która 11 lat temu została zastrzelona w Moskwie na klatce schodowej swojego domu. (PAP)

mmp/ mal/