Zysk netto Enei spadł r: r do 204,37 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Enea odnotowała 204,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 233,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 288,23 mln zł wobec 338,57 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 588,82 mln zł wobec 622,06 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 2 831,39 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 2 704,51 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 785,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 675,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży netto w wysokości 8 398,16 mln zł w porównaniu z 8 303,94 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 6,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (1 947 mln zł). Na wzrost wyniku złożyły się takie elementy jak dobre inwestycje kapitałowe, wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, a także usług dystrybucyjnych. Szukając optymalnych rozwiązań dla zapewnienia środków finansowych na realizację planów inwestycyjnych z powodzeniem korzystamy z dostępnych programów gwarantujących współfinansowanie inwestycji np. w obszarze dystrybucji (łącznie pozyskane dofinansowanie przez Enea Operator - 81,5 mln zł)" - napisał prezes Mirosław Kowalik w komentarzu do wyników.

Bezpieczna pozycja gotówkowa pozwala grupie na podejmowanie prac rozwojowych, zarówno w zakresie innowacji czy prowadzenia analiz możliwości budowy bloku energetycznego opartego na technologii zgazowania węgla w okolicach kopalni Bogdanka, dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 910,62 mln zł wobec 585,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)