Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Produkcja węgla handlowego Lubelskiego Węgla Bogdanka spadła o 10,1% r/r do 2 154 tys. ton w III kw. 2017 r., podała spółka. W okresie I-III kw produkcja wyniosła 6 712 tys. ton i była o 0,4% wyższa r/r.
Sprzedaż węgla handlowego w III kw. spadła o 13,7% r/r do 2 036 tys. ton, a w I-III kw. spadła o 0,6% do 6 698 tys. ton.
Zapasy na koniec okresu wynosiły 140 tys. ton i były o 18,6% niższe r/r, podano także.
LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)