Zysk netto PSG z grupy PGNiG wzrósł r: r do 1 050 mln zł w I-III kw. 2017 r.Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - odnotowała 1 050 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2017 r. wobec 981,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wynik operacyjny w tym okresie wzrósł do 1 284 mln zł wobec 1 206,9 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 979 mln zł wobec 1 901,9 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w okresie I-III kw. 2017 r. wzrosły do 3 695 mln zł wobec 3 499 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki za trzy kwartały 2017 r. zbiegły się z pierwszym rokiem realizacji nowej strategii Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016-2022, zatwierdzonej 29 czerwca 2016 r. przez zarząd PGNiG S.A. (właściciel PSG). Zmiany rozpoczęte z początkiem 2016 r i później zapisane w strategii istotnie zwiększyły możliwości realizowania proaktywnego przyłączania odbiorców do sieci gazowej i gazyfikowania nowych obszarów. W okresie od 1 lipca 2016 do 30 września 2017 roku, PSG podpisało 453 listy intencyjne z gminami w całej Polsce" - czytamy w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)