Deutsche Bank: Inwestycje w ciągu półrocza planuje 41% firmWarszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Inwestycje w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje 41% firm wobec 34% firm rok temu, wynika z II edycji raportu Deutsche Bank "Polskie firmy - kondycja, perspektywy, inwestycje i ich finansowanie".

Najwyżej na liście celów inwestycyjnych znajdują się inwestycje zwiększające moce produkcyjne - 59,1% badanych firm wskazało na ten cel (wobec 70,4% rok temu). Najniżej na liście znajdują się planowane wydatki inwestycyjne poniesione na innowacje - 13,6% (wobec 20,9% rok temu).

"Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że okres stagnacji w inwestycjach prawdopodobnie mamy już za sobą. 41% firm ma plany inwestycyjne na najbliższe 6 miesięcy. Największy optymizm inwestycyjny przejawiają przedsiębiorstwa średnie (62%) i duże (57%) oraz te, które działają na skalę europejską (87%) i globalną (63%). Inwestycje większych podmiotów powinny w dłuższym terminie dać impuls mniejszym firmom - obecnie jedynie co trzecia mała firma i co piąta lokalna rozważa inwestycje" - ocenia dyrektor departamentu klienta biznesowego Deutsche Bank Polska Maciej Sus, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Badane firmy przymierzają się także do zakupu nowych technologii, sprzętu - 54,5% wobec 20,9% rok temu, inwestycji w nowe powierzchnie (biurowe, usługowe, itp.) - 34,1% wobec 20,9%; do rozwoju kadr,szkolenia,większego zatrudnienia - 29,5% wobec 6,1% rok temu. Inwestycje w transport,logistykę oraz flotę - 22,7% wobec 6,1% rok temu.

"Niestety znacząco spadła skłonność do inwestycji w badania i rozwój – rok temu ten aspekt wskazało 21% badanych podmiotów, obecnie tylko niespełna 14%. To właśnie innowacyjność jest długofalowo najsilniejszą dźwignią rozwojową. Wiedzą to duże firmy - do proinnowacyjnych wydatków przymierza się co drugi podmiot o obrotach powyżej 50 mln euro. Na drugiej szali są małe przedsiębiorstwa - na inwestycje w badania i rozwój stawia zaledwie 9% z nich" - podsumował Sus.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania Deutsche Bank przeprowadzonego przez instytut IBRiS we wrześniu 2017 r. Badanie ogólnopolskie przeprowadzono na losowej próbie stanowiącej liczebną reprezentację polskich przedsiębiorstw, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw. Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

(ISBnews)