Decyzje w sprawach zmian prawnych dotyczących podatków kraje UE muszą podejmować jednomyślnie. To powoduje, że trudno uzyskać zgodę na przyjęcie niektórych przepisów.

Art. 116 Traktatu o UE daje pewną furtkę KE - mówi o tym, że jeśli Komisja stwierdzi naruszenie warunków konkurencji na rynku i spowodowane tym zakłócenia, może podjąć w tej sprawie konsultacje z państwami członkowskim. Jeśli nie przyniosą one rezultatów, PE i kraje UE muszą przyjąć w tej sprawie niezbędne dyrektywy. W takim przypadku nie byłaby wymagana jednomyślność krajów członkowskich, a decyzja podejmowana byłaby w normalnej procedurze.

"Z pewnością nie wykluczamy, że będziemy z niego korzystać (art. 116 - PAP), będziemy nad tym pracować. Przedstawimy w tej sprawie propozycję" - powiedział Moscovici na konferencji prasowej w Brukseli. "Ale musimy być pewni, że będziemy mieli szerokie poparcie w tym zakresie" - dodał.

Kwestie tę poruszył szef KE Jean-Claude Juncker we wrześniowym przemówieniu dotyczącym przyszłości Unii Europejskiej.(PAP)