Polenergia zaprzestała negocjacji ws. zbycia Elektrociepłowni Nowa SarzynaWarszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Polenergia ujawniła z opóźnieniem, że 19 października 2017 r. rozpoczęła negocjacje (bez udzielenia wyłączności) w sprawie zbycia 100% udziałów w spółce zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, w oparciu o dwie oferty otrzymane od potencjalnych inwestorów, podała spółka. Obecnie Polenergia zaprzestała kontynuowania transakcji.

"Ujawnienie powyższej informacji poufnej następuje w związku z zaprzestaniem kontynuowania transakcji. Powyższa decyzja została podjęta przez zarząd spółki z powodu zmian w otoczeniu rynkowym grupy kapitałowej i przy uwzględnieniu potencjalnego wpływu sprzedaży spółki na rozwój emitenta" - czytamy w komunikacie.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)