Minister była pytana przez dziennikarzy o ewentualne zmiany w rządzie. Zapowiedział je we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Powiedział on, że "jest niemal pewien, że rekonstrukcja rządu zostanie przeprowadzona na początku przyszłego roku - w styczniu". "Wydaje mi się, że zmiany będą dosyć głębokie" - dodał.

"Niezmiennie na pytania dotyczące rekonstrukcji odpowiadam, że jest to wyłączna kompetencja prezesa Rady Ministrów, premiera. O wszystkich zmianach będzie decydował premier Morawiecki" - podkreśliła Rafalska.

Dopytywana, czy nie obawia się o swoją posadę, odpowiedziała: "wszystko jest w rękach pana prezesa Rady Ministrów Morawieckiego". "Nikt nie jest na stałe przywiązany do swojego miejsca. To zależy, jakie są wyzwania, jakie dostaniemy zadania" - mówiła.

Szefowa MRPiPS odniosła się do expose premiera, w którym zapowiedział m.in. prowadzenie polityki wspierania polskich rodzin. "Premier zapowiedział nie tylko kontynuację dotychczasowych programów, ale również ich rozwój. Na pewno jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To jest zagwarantowanie finansowania wszystkich dotychczasowych programów, w tym kluczowego +Rodzina 500 plus+" - powiedziała.

Zaznaczyła, że szef rządu mówił też o rynku pracy: wzroście zatrudnienia, niskim bezrobociu i wysokości płac w Polsce. "Premier zwrócił uwagę, że nasza wydajność pracy rośnie, a wynagrodzenia niekoniecznie za tym nadążają. W porównaniu do innych krajów UE jesteśmy trochę w tyle. Nie chcemy być już montownią, chcemy lepiej zarabiać i żeby miejsca pracy, które powstawały, były trwałymi, specjalistycznymi" - oświadczyła Rafalska.

Zwróciła uwagę, że premier mówił w swoim expose o barierach m.in. dla emerytów. "To ma znaczenie chociażby w polityce senioralnej, dla wszystkich osób starszych, mowa tu o infrastrukturze, ale też mowa o poprawieniu dostępności usług społecznych" - mówiła minister.

Zwróciła uwagę, że ze względu na zmiany demograficzne ważna jest polityka senioralna. "Osób starszych nam przybywa. Chcemy, żeby one były długo aktywne, bezpieczne, pozostawały w dobrym zdrowiu. Ale o to musimy dbać" - dodała.

Rafalska podkreśliła, że Morawiecki w expose mówił również o służbie zdrowia. "Mnie, jako ministra rodziny, niezwykle to cieszy, bo mamy tu i dzieci, i młodzież, i kobiety w ciąży oraz osoby starsze, dla których dostępność opieki zdrowotnej jest ważna" - oświadczyła. (PAP)

autor: Paweł Żebrowski