Wyszczególnienie III kwartał 2017
kwartał poprzedni = 100
POLSKA 101,0
Dolnośląskie 101,1
Kujawsko-pomorskie 99,0
Lubelskie 101,0
Lubuskie 103,4
Łódzkie 104,8
Małopolskie 99,5
Mazowieckie 101,4
Opolskie 98,9
Podkarpackie 101,1
Podlaskie 101,1
Pomorskie 100,9
Śląskie 98,6
Świętokrzyskie 101,0
Warmińsko-mazurskie 101,1
Wielkopolskie 100,7
Zachodniopomorskie 103,2

(PAP Biznes)