W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP, wciąż trwają prace ws. zmian w administracji rządowej. Nierozstrzygnięty pozostaje przydział kompetencyjny budownictwa po powołaniu Ministerstwa Infrastruktury i odwołaniu Andrzeja Adamczyka z funkcji ministra infrastruktury i budownictwa.

Jak poinformował w czwartek PAP szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, prace legislacyjne nad zmianą ustawy o działach administracji rządowej są już bardzo zaawansowane, a projekt powinien być gotowy w ciągu najbliższych tygodni.

"Prace legislacyjne nad zmianą ustawy o działach, m.in. w zakresie podziału działu +budownictwo, mieszkalnictwo, planowanie przestrzenne+ już się rozpoczęły" - powiedział Dworczyk.

Jak wynika z rozporządzenia dotyczącego zakresu działania ministra inwestycji i rozwoju, będzie on odpowiadał za rozwój regionalny.

Z kolei minister przedsiębiorczości i technologii będzie kierował działem gospodarka. Będą mu podlegać Prezes Głównego Urzędu Miar, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister infrastruktury - do czasu zmiany ustawy o działach - oprócz łączności i transportu, przejmie także zadania związane z budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem. Szef MI tymczasowo będzie sprawował nadzór nad: Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Głównym Geodetą Kraju, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego oraz Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk, Mateusz Roszak

edytor: Anna Mackiewicz