Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Bank BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank

Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczyna due diligence Raiffeisen Polbanku, wynika z nieoficjalnych informacji "Parkietu" i "Rzeczpospolitej". >>>>

Boryszew , Impexmetal

Fundusz private equity Advent International jest zainteresowany przejęciem wybranych aktywów Boryszewa i Impexmetalu, pracujących dla sektora motoryzacyjnego i przetwórstwa aluminium, wynika z nieoficjalnych informacji "Pulsu Biznesu". >>>>>>> Zobacz też rekomendacjeGorenje

Gorenje Group zwiększyło przychody o niemal 4% r/r do 1 307 mln euro w 2017 r., podała spółka. prezentując wstępne dane. Na 2018 r. planowany jest wzrost o 1,6% r/r wobec szacunkowych danych za ub.r. - do 1,33 mld euro. Z kolei zysk netto ma wzrosnąć w br. do 8,1 mln euro z 1,2 mln euro zysku szacowanego na 2017 r.>>>>

Lux Med

Grupa Lux Med zwiększyła przychody o 7-10% r/r w 2017 roku wobec 1 359,91 mln zł odnotowanych w 2016 r., poinformowała ISBnews prezes Anna Rulkiewicz. >>>>

Dekpol

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych) 802 lokali w 2017 r. wobec 537 lokali rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Dekpol zakłada utrzymanie wysokiego tempa wzrostu sprzedaży w br. >>>>

Novaturas

Novaturas - największy touroperator w krajach bałtyckich - planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Nasdaq w Wilnie, poinformowała spółka. >>>>

PGE

Wyniki testów na utratę wartości przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach energetyki konwencjonalnej oraz energetyki odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln zł, poinformowała spółka. Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r. >>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) – wspólnie z ZOK, należącym do EXME Berger Group – chce wystartować w przetargu Coal India Limited na wykonanie modelu złoża gazu, dobór i zaprojektowanie systemu odmetanowania wraz z gospodarczym wykorzystaniem metanu, dostawę i zabudowę niezbędnych urządzeń, podała JSW. >>>>

Awbud

Awbud zawarł z Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska umowę na wykonanie robót żelbetowych dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę magazynu centralnego inwestora, zlokalizowanego w Łodzi, o magazyn wysyłkowy, podał Awbud. Szacunkowa wartość umowy to 5,05 mln zł netto, a zakończenie prac przewidziano na koniec marca 2018 r. >>>>