Awbud ma umowę na prace przy rozbudowie magazynu Rossmanna w Łodzi


Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Awbud zawarł z Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska umowę na wykonanie robót żelbetowych dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę magazynu centralnego inwestora, zlokalizowanego w Łodzi, o magazyn wysyłkowy, podał Awbud. Szacunkowa wartość umowy to 5,05 mln zł netto, a zakończenie prac przewidziano na koniec marca 2018 r.
"Wynagrodzenie emitenta za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone powykonawczo w oparciu o faktyczną ilość wykonanych robót i ceny jednostkowe określone w umowie. W ocenie emitenta, dokonanej na podstawie dokumentacji umownej i cen jednostkowych określonych w umowie, szacowana wartość wynagrodzenia wynosi około 5,05 mln zł, które podlega powiększaniu o podatek VAT" - czytamy w komunikacie.
Roboty żelbetowe dla magazynu wysyłkowego, które będą wykonywane przez Awbud, są częścią zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę magazynu centralnego Rossmann SDP w Łodzi. W ramach kontraktu grupa będzie odpowiedzialna również za skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, podano również.
"Spółka Rossmann SDP należy do największej sieci drogeryjnej w Europie, działającej od 1972 roku, która tylko w Polsce obejmuje ok. 1,2 tys. sklepów. Cieszymy się, że kolejna tak duża i ceniona marka zaufała naszym kompetencjom w obszarze budownictwa magazynowego. Wierzymy, że dołączenie Rossmanna do grona takich naszych klientów, jak Grupa Maspex, Amica, czy Develey, dla których realizowaliśmy obiekty magazynowe, pozytywnie wpłynie na nasz wizerunek jako solidnego wykonawcy w tym obszarze oraz bezpośrednio przełoży się na liczbę i zakres pozyskiwanych kolejnych kontraktów" - powiedział prezes Awbudu Michał Wuczyński, cytowany w komunikacie.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 268 mln zł.
(ISBnews)