Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Po osiągnięciu przez FTF Galleon i FTF Columbus - podmioty zależne od Michała Sołowowa - ok. 93,9% kapitału zakładowego Synthosu i ok. 93,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, FTF Galleon ogłosił przymusowy wykup pozostałych 80 717 790 akcji spółki po 4,93 zł sztuka, poinformowały Dom Maklerski PKO BP oraz Pekao Investment Banking, pośredniczące w wezwaniu.

"Pozostali akcjonariusze spółki (akcjonariusze mniejszościowi) posiadają łącznie 80 717 790 akcji spółki, stanowiących ok. 6,1% kapitału zakładowego spółki (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta), uprawiających do wykonywania 80 717 790 głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz reprezentujących ok. 6,1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Mając na uwadze powyższe, [...] wykupujący niniejszym żąda od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w spółce (przymusowy wykup)" - czytamy w komunikacie.

Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu przypada 16 stycznia 2018 r. Dzień wykupu - 19 stycznia 2018 r., podano także.

Jednocześnie Giełda podała, że w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu zawiesiła obrót akcjami Synthosu.

W ramach wezwania na akcje ogłoszonego przez FTF Galleon, kontrolowany przez Michała Sołowowa złożono zapisy na 415 973 201 akcji Synthosu. Wzywający zamierzał nabyć 496 690 991 akcji płacąc 4,93 zł za szt.

Akcjonariusze Synthosu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 lutego o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)