Miesięcznie ceny wzrosły o 0,2 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w grudniu wyniósł 2,1 proc. rdr, a mdm 0,2 proc.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

>>> Polecamy: Split payment w VAT. Bankowcy objaśnią przedsiębiorcom podzieloną płatność